Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har hajk och läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin för alla både barn, ungdomar och ledare.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.